Prezent dla hodowcy gołębi pocztowych - prenumerata Poradnik Hodowcy

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Nowa Strona Oddziałowa

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.02.2020

http://www.0236.pzhgp.net/oddzial/aktualnosci


Rozdział X – Otwieranie zegarów

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 16.02.2020

Rozdział X – Otwieranie zegarów 1. Otwieranie zegarów oraz sporządzanie wydruku z ESK Odbywa się w terminie wyznaczonym przez Komisję  Zegarową. Do otwierania należy dostarczyć wszystkie nastawione i uruchomione zegary . Komisja zegarowa zobowiązana jest wyznaczyć termin otwarcia zegarów w dniu wypuszczenia gołębi z lotów. Zegary dostarcza się i otwiera na wyznaczonych punktach, a jedynie w przypadkach losowych można otwierać zegary w innych punktach tego oddziału. Zmiana terminu wyznaczonego przez Komisję Zegarową na otwieranie zegarów może nastąpić jedynie w przypadkach skutecznego powiadomienia wszystkich Hodowców, którzy nastawili zegary na danym Punkcie Wkładań. 2. Hodowca, który nastawił zegar ma obowiązek dostarczenia go osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w wyznaczonej porze na punkt otwarcia zegarów. W przypadku nie dostarczenia zegara hodowca ten nie ma prawa nastawiać zegara na kolejne loty jak również konstantować swoich gołębi do końca sezonu lotowego. Hodowca, który nie spełnił wymogu dostarczenie zegara na punkt otwarcia zegarów w wyznaczonej porze (tj. w czasie pracy Komisji Zegarowej), ze względów losowych od niego niezależnych, może po uzyskaniu zgody Zarządu Oddziału i dostarczeniu zegara do Komisji Zegarowej w późniejszym terminie w stanie, który wyklucza dokonanie w nim oszustwa lotowego konstatować swoje gołębie z kolejnych lotów. Hodowca ma obowiązek złożyć na tę okoliczność stosowne oświadczenie, które należy dołączyć do protokołu z otwarcia zegarów. 3. Załączona do niniejszego Regulaminu instrukcja nr 3 postępowania przy odbiorze zegarów stanowi dokument pomocniczy dla Komisji Zegarowych


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.12.2019


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.12.2019

Zebranie zarządu oraz zainteresowanych członków oddziału w sprawie transportu odbędzie się dnia 21.12 ( sobota ) o godz 18:00 u Wojtka Bachledy

Wręczenie nagród

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.11.2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oddziału Raba Wyżna na wręczenie nagród za sezon lotowy 2019 które odbędzie się dnia 30.11(sobota) w remizie OSP Rokicinach podhalańskich o godz 18:00 ZAPRASZAMY

Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<